فعالان حقوق کودک در زندان

سروناز احمدی

سروناز احمدی، کارشناس ارشد رشته‌ مددکاری و از فعالان حقوق کودک است.

سروناز احمدی فعال حقوق کودکان از ۱۵ آبان ماه در زندان به سر می‌برد. سروناز احمدی روز ۱۵ آبان به همراه همسرش «کامیار فکور» در منزل‌شان در تهران بازداشت شدند. این فعال حقوق کودکان که دارای کارشناس ارشد رشته‌ مددکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است، در حوزه زنان نیز فعال است و مقالاتی را در این زمینه ترجمه و منتشر کرده است.