مانیفست شورای دانش‌آموزان آزاد‌اندیش ایران

۲ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲

قتل ژینا مهسا امینی، فرصتی برای دانش‌آموزان و مردم آزادی‌خواه ایران ایجاد کرد تا این بار متحـد و هم‌صدا با یکدیگـر در سراسـر کشور، سیاست تهاجمی نظام جمهــوری اسـلامی علـیه فــرهنگ غنی ایــران را محکوم کنند.

به نام خداوند رنگین کمان
ما جمعی از دانش آموزان آزاداندیش سراسر کشور پس از شروع قیام ملی ایرانیـان و در پی قتل حکـومتی ژینا مهسا امینی و کشته شـدن ده‌ها دختر و پسر بی‌گناه توسط لباس شخصی‌ها (پــاســداران و بســیجــیان)، مــدارس را بـه کارزار مـــبـارزه علــیـه بی‌عدالتی‌های حاکمیت تبدیل کرده‌ایم. قتل ژینا مهسا امینی، فرصتی برای دانش‌آموزان و مردم آزادی‌خواه ایران ایجاد کرد تا این بار متحـد و هم‌صدا با یکدیگـر در سراسـر کشور، سیاست تهاجمی نظام جمهــوری اسـلامی علـیه فــرهنگ غنی ایــران را محکوم کنند. به ویـژه قـوانین ضـد زن و حجاب اجبـاری که در سایه نظام آموزشی ایدئولوژیک به همه دانش‌آموزان پسر و دختر تحمـیل شـده است. قـوانینی که جامعـه را بسان قفـس تنگی در آورده و ما تا شکستن کامل آن و آزادی وطن از چنگال حاکمان، در کنار ملت ایران خواهیم ایستاد و در همین راستا با  مانیفست زیر اعلام موجودیت می‌کنیم:

۱. ما با نفرت‌پراکنی‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف مخالفیم و آن را از عوامل اصلی شکست حکومت در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی می‌دانیم.
۲. ما نسبت به خشونت مسـتمر حکومت و کشــتار و قتل‌عام مــردم بی‌گناه معترضیم و خــواهان توقف ماشــین سرکوب هستیم.
۳. ما نسبت بـه کشــتار نمازگــزاران زاهــدان و ستم تاریخی بر مرزداران غیور سیستان و بلوچستان و تبعیض علیه اقوام ایران به شدت معترضیم.
۴. ما نسبت به کشتار و ستم همیشگی این نظام بر مردم غیور کردستان از سال ۵۷ تا امروز معترضیم و خواهان توقف کشتار و آزار و اذیت این قوم پرافتخار ایرانی هستیم.
۵. ما نسبت بـه زندانی کردن جوانان دلیر و دانشجویان فهیم و تعــرض به آنان معـترضیم و در افتادن با آنان را نشانـه‌ی زوال حکومت می‌دانیم.
۶. ما نسبت بـه اختلاسگـری و دزدی‌هـای بی‌امان حاکمان، که سبب فقـر افسـار گسـیختـه بـرای ملت ایـران شـده، به شـدت معترضیم و خواهان پایان غارت بیت‌المال و مهندسی اختلاس توسط حاکمیت هستیم.
۷. مـا نســبت بـه دروغگـویی‌هـای مکـــرر حاکمـان به شــدت معترضیم و رسوایی حوادث تلخی چون: واژگونی هواپیمای اوکراین و دروغگویی‌های پس از آن را محکوم می‌کنیم.
۸. ما دانش‌آموزان آتش زدن زندان اوین به قصد قربانی کردن زندانیان آگاه و ایجاد رعب و وحشت در بین ملت را به شدت محکوم می‌کنیم.
۹. ما تعرض نیروهای امنیتی و لبـاس شخصی‌های سپاهی و اراذل اوباش آنان و بسیجیان را به حریم دانشگاه‌ها و مدارس ایران به ویژه یورش وحشیانه وحوش حکومتی به دانشگاه صنعتی شریف را به شدت محکوم می‌کنیم.
۱۰. ما سیاست‌های کلی سپاه و بسیج را بر علیه منافع ملی و امنیت و حقوق شهـروندی می‌دانیم و خاصیت این دو نهاد را برای مردم ایران تنها در راستای سرکوب ارزیابی می‌کنیم و به شدت به خشونت‌های آنها معترضیم.
۱۱. مــا نسـبت بـه ســنــاریوســازی حکــومــــت پس از کشــــتــار همکلاسی‌هایمان همچون نیکا، سارینا، اسرا، کیان، هستی، آرتین تا ترور بی‌گناهان شاهچراغ به شدت معترضیم و این سناریوسازی به قصد توجیـه جنایات متعـدد حکومت را شکست بزرگتر رژیم ارزیابی می‌کنیم.
۱۲. ما نسبت به حیف و میل امـوال ملت بـرای بحـران‌آفرینی در خاورمیانه و بخشش اموال مردم ایران به گروه‌های تروریستی چون حوثی‌ها، حزب‌الله لبنـان، حشـدالشعبی و فاطمـیون به شدت معترضیم.
۱۳. ما نسبت به پادگانی شدن مدارس به اشکال گوناگون که در طی سه ماه اخیر به نقطه اوج خود رسیده به شدت معترضیم و خواهان توقف تعرض سپاه و بسیج نسبت به حریم مدرسه هستیم.
۱۴. ما دانش‌آموزان با توجه به کارنامه سـیاه حکمرانی روحانیت در ایران به صدور آخوند به مدارس معترضیم و حضور آخوندها را در مدرسه فرصتی مغتنم برای قیام علیه آخوندهای حاکم تبدیل می‌کنیم تا بدانند مدرسه حوزه نیست.
۱۵. ما نسبت به سیاسـت نفـاق و تزویر حکمـرانـان جمهـوری اسلامی به شـدت معترضیم. آنان مـردم را به زندگی فقیـرانه و پاداش اخروی و تحمل تنگدستی دعوت می‌کنند اما خودشان زندگی لاکچری دارند و هیچ یک از مدارس دولتی را که سیطره آموزشی ویرانش محصول و دست‌پخت آنها برای ملت بوده را لایق حضور فرزندان خود نمی‌دانند و آنها را برای تحصـیل به مدارس غیر دولتی رانتی و مخصوص خود می‌فرستند و پس از تحصیل هم، راه چاره و نجات فرزندانشان را زندگی در بلاد کفر چون آمریکا و اروپا می‌بینند و از جاهلان و مقلدان متعصب خود می‌خواهنـد که در آییـن حکومتی چون ۲۲ بهمــن با رفتـارهـای غیر انسـانی به فحـش و ناسـزا و سـوختن پرچم آمریکا و دیگر کشورها مشغول باشند.
۱۶. ما با اتحادی آهنین به جهانیان نشان داده‌ایم که اعتراض حق ذاتی ماست و حاکمان بدانند دانش‌آموزان کنار معلمان، دانشجویان، و مردم تا رسیدن به “آزادی و برابری” ایستاده‌اند.
۱۷. ما دانش‌آمـوزان آزاداندیش اعتصـاب و تجمعـات خـیابانی معلمان،کارگران، دانشجویان و بازاریان را گام بزرگی برای اتحاد و آزادی ارزیابی می کنیم و با آنها همراهی داریم.

 شورای دانش آموزان آزاداندیش ایران
آذر ۱۴۰۱