فعالان حقوق کودک در زندان

آمنه زمانی

آمنه زمانی، هنرمند و از فعالان حقوق کودک است

آمنه زمانی، فعال حقوق کودکان، ظهر روز پنجشنبه سوم آذرماه در پی هجوم ماموران امنیتی به جلسه شبکه یاری کودکان کار بازداشت شده است و تا کنون اطلاعی از مکان وی نیست و نهاد بازداشت کننده در دسترس نیست.
بنا به اطلاعات رسیده از خانواده آمنه زمانی، تمامی وسایل الکترونیکی فعالان شبکه یاری کودکان کار ضبط شده است.

آزادی موقت

آمنه زمانی،  دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱، از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

معصومه زمانی، خواهر این شهروند بازداشتی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود اظهار داشت: “بالاخره آمنه بعد از ۲۷ روز بازداشت با قرار وثیقه یک میلیاردی موقتا آزاد شد.”