پیش بسوی اعتصابات و اعتراضات سراسری

۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱ دسامبر ۲۰۲۲

بدینوسیله تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران اعلام می‌کند همچنان که ما دانش‌آموزان به مبارزه خود برای تغییر، برای سرنگونی، برای آینده، برای آزادی، ادامه می‌دهیم، از تمامی اقشار می‌خواهیم که در این سه روز دست از کار کشیده و به اعتراضات سراسری بپیوندند. 

برای دانش‌آموزا، برای آینده

اعتصابات سراسری از مهم‌ترین مولفه‌های انقلاب بوده، به حضور حداکثری در خیابان کمک کرده و توانایی شکست هر چه بیشتر حکومت اسلامی را دارد. به همین دلیل است اعتصابات سراسری به یکی از بزرگترین ترس‌های حکومت تبدیل شده است!

در طول انقلاب جاری اعتصابات پر قدرت از سمت دانشجویان و همچنین اعتصابات سراسری کسبه در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان و اعتصاباتی که در حمایت از کردستان،‌ و اخیراً اعتصابات کامیون‌داران و کارگران، گواه این بود که اعتصابات و اعتراضات در کنار هم، به قدرت انقلاب می‌افزاید. در تداوم مبارزه‌مان، فراخوان اعتصابات سراسری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر، نقطه امید دیگری برای تداوم هرچه قدرتمند انقلاب ماست.

بدینوسیله تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران اعلام می‌کند همچنان که ما دانش‌آموزان به مبارزه خود برای تغییر، برای سرنگونی، برای آینده، برای آزادی، ادامه می‌دهیم، از تمامی اقشار می‌خواهیم که در این سه روز دست از کار کشیده و به اعتراضات سراسری بپیوندند. 

بیایید پیروزی انقلاب «برای زن، زندگی، آزادی»، «برای دانش‌آموزا، برای آینده» را با اعتصابات و اعتراضات سراسری محقق کنیم.

تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران

 ۱۰ آذر ۱۴۰۱