مدیر

آمنه زمانی

آمنه زمانی، فعال حقوق کودکان، ظهر روز پنجشنبه سوم آذرماه در پی هجوم ماموران امنیتی به جلسه شبکه یاری کودکان کار بازداشت شده است و تا کنون اطلاعی از مکان وی نیست و نهاد بازداشت کننده در دسترس نیست.

پیش بسوی اعتصابات و اعتراضات سراسری

بدینوسیله تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران اعلام می‌کند همچنان که ما دانش‌آموزان به مبارزه خود برای تغییر، برای سرنگونی، برای آینده، برای آزادی، ادامه می‌دهیم، از تمامی اقشار می‌خواهیم که در این سه روز دست از کار کشیده و به اعتراضات سراسری بپیوندند. 

سروناز احمدی

سروناز احمدی فعال حقوق کودکان کارشناس ارشد رشته‌ مددکاری اجتماعی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است، در حوزه زنان نیز فعال است و مقالاتی را در این زمینه ترجمه و منتشر کرده است. 

مینا جندقی

مینا جندقی، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ۵ آبان ماه بازداشت شده است.

سمانه اصغری

سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان و عضو سابق هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، ۱۹ مهر ماه بازداشت شد.

مانیفست شورای دانش‌آموزان آزاد‌اندیش ایران

قتل ژینا مهسا امینی، فرصتی برای دانش‌آموزان و مردم آزادی‌خواه ایران ایجاد کرد تا این بار متحـد و هم‌صدا با یکدیگـر در سراسـر کشور، سیاست تهاجمی نظام جمهــوری اسـلامی علـیه فــرهنگ غنی ایــران را محکوم کنند.