کودکان قربانی خشونت

امین معرفت

تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ درگذشت: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ (۱۶ سال)
علت فوت: اصابت گلوله به سر
محل فوت: اشنویه
آرامگاه:

«امین معرفت» (معروفی) نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سرش در ٣٠شهریور در اشنویه کشته شد.