کودکان قربانی خشونت

سُدیس کشانی

تاریخ تولد:
محل تولد:
تاریخ درگذشت: ۸ مهر ۱۴۰۱ (۱۴ سال)
علت فوت: اصابت گلوله
محل فوت: زاهدان
آرامگاه:

سدیس کشانی کودک ۱۴ ساله‌ای بود که در جمعه خونین زاهدان، هشتم مهرماه ،۱۴۰۱ با شلیک گلوله جنگی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد.

سدیس کشانی کودک ۱۴ ساله‌ای بود که در جمعه خونین زاهدان، هشتم مهرماه ،۱۴۰۱ با شلیک گلوله جنگی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شد.

در جریان اعتراضات، مردم زاهدان پس از نماز جمعه هشتم مهر ماه، تجمع اعتراضی برگزار کردند که تجمع‌شان در مقابل مصلی زاهدان به رگبار بسته شد و کشته‌های بسیاری به جا گذاشت.