کودکان قربانی خشونت

پارسا رضادوست

تاریخ تولد: ۱ دی ۱۳۸۴
محل تولد:
تاریخ درگذشت: ۱ مهر ۱۴۰۱ (۱۷ سال)
علت فوت: اصابت گلوله
محل فوت: کرج
آرامگاه: بهشت سکینه کرج

پارسا رضادوست، نوجوان ۱۷ ساله روز اول مهر ۱۴۰۱ در هشتگرد هدف گلوله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد.

پارسا رضادوست، نوجوان ۱۷ ساله روز اول مهر ۱۴۰۱ در هشتگرد هدف گلوله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد.

پیکر این نوجوان در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.